Tả một cảnh đẹp hoặc một di tích lịch sử mà em từng chứng kiến khi về thăm quê

Mỗi vùng quê lại có những cảnh đẹp đặc sắc, đó có thể là những danh thắng, di tích nổi…