Tả con lợn lớp 4

Đề bài: Nhà em có nuôi một chú lợn để tăng gia sản xuất kinh tế. Em hãy viết bài văn Tả con lợn nhà em nuôi đó cho các bạn cùng nghe. Mở bài: Giới  thiệu về con lợn Những con vật gắn vói...

Tả con ngựa lớp 4

Ta con ngua – Đề bài: Em đã từng được nhìn thấy con ngựa ngoài đường. Hãy viết bài văn Tả con ngựa đó cho các bạn trong lớp cùng biết. Mở bài: Giới thiệu về con ngựa Những con vật gắn với nhà nông...