Vẻ đẹp tâm hồn của Liên qua ngòi bút của Thạch Lam trong Hai đứa trẻ

Đề bài: Phân tích vẻ đẹp tâm hồn của Liên qua ngòi bút của Thạch Lam trong Hai đứa trẻ…

Phân tích tính nghệ thuật trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam

Đề bài: Anh/chị hãy phân tích tính nghệ thuật trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam Mở bài:…

Phân tích Vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

Đề bài: Anh/chị hãy phân tích Vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù của Nguyễn…

Phân tích nhân vật Xuân Tóc Đỏ trong Hạnh phúc của một tang gia của Vũ Trọng Phụng

Đề bài: Anh/chị hãy phân tích nhân vật Xuân Tóc Đỏ trong Hạnh phúc của một tang gia của Vũ…

Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao

Đề bài : Anh/chị hãy phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Chí Phèo của…

Phân tích vở kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng

Đề bài: Anh/chị hãy phân tích vở kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng ngữ văn 11 Mở bài:…

Phân tích bài Xuất dương lưu biệt của Phan Bội Châu

Đề bài: Anh/chị hãy phân tích bài Xuất dương lưu biệt của Phan Bội Châu Mở bài: Giới thiệu về…

Phân tích bài thơ Hầu trời của Tản Đà văn học 11

Đề bài: Anh/chị hãy phân tích bài thơ Hầu trời của Tản Đà văn học 11 Mở bài: Giới thiệu…

Phân tích bài thơ Thề non nước của Tản Đà

Đề bài: Anh/chị hãy phân tích bài thơ Thề non nước của Tản Đà văn học 11 Mở bài: Giới…

Cảm nhận bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu

Đề bài : Anh/chị hãy cảm nhận bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu Mở bài: Giới thiệu về tác…