Soạn bài Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

Đề bài: Soạn bài Tào Tháo uống rượu luận anh hùng 
I.    Tìm hiểu chung
1.    Tác giả

–    La Quán Trung là một người ở vùng Thái Nguyên Tây Sơn cũ của Trung Quốc
–    Ông xuất thân từ một gia đình quý tộc
–    Có sở thích đi ngao du nhiều nơi một mình và biên soạn truyện dã sử
–    Tác phẩm tiêu biểu : tam quốc diễn nghĩa, tùy đường lưỡng triều chí truyện, Tấn Đường ngụ đài sử diễn truyện

2.    Tác phẩm

a.    Vị trí:được trích từ hồi 21 trước hồi trống cổ thành
b.    Nội dung: nói về anh em Trương Phi, Quan Công và lưu Bị vẫn đang nương náu đất Tào để đợi thời cơ khởi nghĩa. Đoạn trích nói về Lưu Bị ở ngay phủ của Tào Tháo. Một hôm Tào Tháo cho mời Lưu Bị đến để uống rượu luận bàn anh hùng

II.    Phân tích
1.    Nhân vật Lưu Bị

–    Nương nhờ cửa Tào Tháo Lưu Bị giả làm một anh làm vườn ngây ngô không hề biết chuyện gì
–    Tuy nhiên Tào Tháo vốn tính đa nghi cho nên cũng đã nghi ngờ Huyền Đức. Chính vì vậy mà hắn đã triệu tập Lưu Bị đến uống rượu để thăm dò
–    Về phía Lưu Bị khi được mời đến thì thấy lạ và cũng rất cẩn trọng
–    Bàn chuyện về anh hùng trong thiên hạ Lưu Bị cố tỏ ra ngây ngô nông cạn không biết gì
–    Đến khi Tào Tháo chỉ tay vào lưu Bị mà rằng thiên hạ chỉ có ta với sứ quân là anh hùng thì Lưu Bị giật mình đánh rơi cả đũa -> đây là một chi tiết gây sự kịch tích cho câu chuyện, đẩy Huyền Đức vào một tình huống bất ngờ. ông sợ tái mét mặt
–    Cũng may khi ấy trời lại đổ sấm chớp vừa lúc Lưu Bị làm rơi đũa cho nên Lưu Bị viện ngay lý do giật mình vì tiếng sấm ấy.
->    Qua đoạn này ta thấy Lưu Bị đã phải chịu nhẫn nhục và đối mặt với nguy hiểm để nương náu chính nơi của kẻ thù. Đợi thời cơ chín muồi mới có thể dựng cờ khởi nghĩa. Chuyện ở nhà Tào ngay cả anh em Trương Phi và Quan Công đều không được biết. Lưu Bị quả là một người anh hùng biết thời thế và chịu nhún nhường để làm việc lớn

2.    Nhân vật Tào Tháo

–    Là một người anh hùng
•    Tào Tháo có một quan niệm anh hùng rất nhất quán và sâu sắc:
+> anh hùng tài năng hơn người và tung hoành trong thiên hạ
+> trong cách nói chuyện với Huyền Đức cùng những ý kiến vô cùng sâu sắc ta thấy Tào Tháo quả là một người có cái nhìn sâu rộng, cũng là một bậc anh hùng chí lớn, sắc sảo thông minh
->    Tào Tháo quả là một người tài trí hơn người , một nhà chính trị quân sự tài ba
–    Tuy nhiên Tào Tháo còn là một tên gian xảo quỷ quyệt
•    Hắn cho ba anh em Lưu bị ở nhờ là để dò xét những ý đồ của Lưu Bị
•    Hắn tự ngầm cho mình là rồng và xếp trên Lưu Bị
•    Tự cao tự đại coi thường người khác
->    Hắn giống như một chế độ quân phiệt độc tài đã thế lại còn đa nghi. Sống ích kỉ hẹp hòi thà ta phụ người chứ không thể để người phụ ta
->    Hắn giống một kẻ gian hùng chứ không phải anh hùng, không nghĩ cho thiên hạ mà chỉ nghĩ cho bản thân mình

III.    Tổng kết

–    Nội dung: cho thấy được những điểm giống nhau và khác nhau của Lưu bị và Tào Tháo
–    Nghệ thuật: xây dựng nhân vật điển hình, miêu tả tâm lý sâu sắc, ngôn ngữ mang âm hưởng anh hùng…

Related Posts