Soạn bài nhưng nó phải bằng hai mày văn học lớp 10

Đề bài: Soạn bài nhưng nó phải bằng hai mày văn học lớp 10
1.    Nhan đề truyện

–    Gây sự tò mò hấp dẫn người đọc.
–    Đây là một nhan đề đơn giản, bình dị rất ngắn gọn những lại gợi cảm giác tò mò cho người đọc
–    Nói cách khác thì nó rất gây cười

2.    Mở đầu câu chuyện

–    Rõ ràng là một lý trưởng ngu dốt nhưng mở đầu lai được giới thiệu là một tên lý trường sử kiện rất giỏi -> thể hiện sự mỉa mai châm biếm đồng thời gây cười tạo cảm bất ngờ cho người đọc
–    Thoạt đâu câu mở đâu cũng không ai nghĩ rằng lý trưởng ngu dốt mà phải đọc hết chuyện thì mới thấy được sự mỉa mai
–    Lời mở đầu ấy chính là tiền đề để giúp cho câu chuyện đi vào bất ngờ này đến bất ngờ khác

3.    Những tình huống gây cười

–    Thứ nhất là Cải và Ngô đánh nhau rồi đưa nhau ra đòi sử kiện -> hai cái tên gọi cũng được đặt rất giản dị gắn liền với những nông sản của người nông dân nên nó mang đến tiếng cười bình dị
–    Biết trước được tính quan và cũng lo sợ không thắng kiện cho nên Cải đã đút lót cho lý trưởng 5 đồng -> đây là hiện tượng đút lót đáng khiển trách
–    Thế nhưng bất ngờ hơn gây cười hơn là Ngô lại cao tay hơn, khôn ranh hơn khi biếu lý trưởng gấp đôi số tiền mà Cải biếu là 10 đồng
–    Đến khi xử kiện thì lý trưởng đương nhiên xử cho người nào có nhiều tiền hơn và chính vì thế mà Ngô thắng kiện.
–    Cải rõ ràng là người đi trước nhưng lại là người thua kiện, và giơ năm ngón tay để nhắc khéo lý trưởng nhưng câu kết của lý trưởng lại làm nên trận cười giòn giã. Nhưng nó phải bằng hai mày.
->    Chỉ là một vụ xử kiện nhưng mang đến cho chúng ta những tràng cười vì bất ngờ, vì hấp dẫn và vì những thói hư tật xấu của xã hội

4.    Bài học rút ra

–    Dẫu là truyện cười nhưng nó không chỉ mang lại tiếng cười mà nó còn để lại nhiều bài học về cuộc sống
–    Truyện phản ánh những kẻ ngu dốt tham quan ô lại chỉ biết xử cho những người biếu xén cho mình, chúng có thể lật lọng bất cứ lúc nào
–    Đồng tiền làm cho con người ta biến chất và mất sự công bằng của pháp luật
–    Hành động Cải và Ngô sẵn sàng nộp tiền trước thể hiện sự không tin tưởng pháp luật, đó là đút lót đáng trách nhưng suy cho cùng cũng là nạn nhân của bọn tham quan đã đặt cái điều lệ ẩn đó ra mà thôi

Related Posts