Soạn bài Hồi trống cổ thành của La Quán Trung

Đề bài: Soạn bài Hồi trống cổ thành của La Quán Trung
I.    Tìm hiểu chung
1.    Tác giả

–    La Quán trung (1330 – 1400)
–    Tên là La Bản hiệu là hồ Hải Tản Nhân
–    Quê: người ở vùng Thái Nguyên, Sơn Tây cũ
–    Xuất thân trong một gia đình quý tộc
–    Ông có vai trò lớn trong việc đóng góp về mảng tiểu thuyết lịch sử thời Minh – Thanh ở Trung Quốc
–    Ông là người cô đơn thích đi ngao du đây đó một mình và rất thích biên soạn chuyện dã sử
–    Tác phẩm chính của ông như: tam quốc diễn nghĩa, tùy đường lưỡng triều chí truyện, Tấn Đường ngụ đài sử diễn truyện
2.    Tác phẩm

 

a.    Vị trí: trích hồi 28, anh em đoàn tụ
b.    Nội dung đoạn trích: kể về cuộc hội ngộ giữa Quan Công và Trương Phi. Đến thành biết tin Trương Phi chiếm được thành, Quan Công cho Tôn Càn đến báo tin nhưng Trương phi nghi Quan Công hàng Tào nên nhất định không tin. Quan Công đã chém đầu tên giặc Sái Dương trong ba hồi trống để minh chứng. Cuối cùng anh em đoàn tục.
c.    Bố cục: 3 phần
–    Phần 1: từ đầu đến mới Trương Phi ra đón: hoàn cảnh gặp gỡ của các nhân vật
–    Phần 2:tiếp đến chính lá cờ Tào: mâu thuẫn anh em
–    Phần 3: còn lại: hồi trống cổ thành và anh em đoàn tụ

II.    Tìm hiểu chi tiết
1.    Nhân vật Trương Phi

a.    Khi Quan Công cho Tôn Càn vào báo tin
–    Trương Phi không nói không rằng lập tức mặc áo giáp vác mâu lên ngựa, dẫn một đoàn quân đi tắt ra cửa bắc
–    Thái độ thì rất tức giận
->    Rõ ràng là sắp xảy ra một trận chiến quyết liệt chứ không phải là vui mừng đón anh em
b.    Khi gặp quan công
–    Mắt trợn tròn xoe, râu hùm vểnh ngược, hò hét như sấm múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công
–    Xưng hô mày tao và kết tội anh đã đi theo Tào
->    Những lời kết tội vô cùng chắc nịch, hành động cho thấy Trương Phi là một người khá nóng nảy
–    Trương Phi nêu ra những tội nghịch của Quan Công theo ông nghĩ:
•    Thứ nhất phản anh em là bất trung , bất nghĩa
•    Thứ 2, hàng Tào là hèn hạ
•    Thứ 3, nhận phong hầu tứ tước là tham lam
•    Thứ 4, đánh lừa anh em là gian trá
->    Hành động nóng nảy dứt khoát thể hiện sự phân biệt rõ địch và thù không bao giờ chấp nhận kẻ hai lòng
c.    Khi Sái Dương xuất hiện
–    Một mực tin đó là quân viện trợ đến
–    Lại tiếp tục tiến đến đâm Quan Công
–    Nổi giận và thách thức Quan Công
d.    Khi chém Sái Dương
–    Điều kiện là phải chém đầu hắn trong ba hồi trống -> ngắn ngủi chủ yếu là thách thức Quan Công
–    Đánh trống đúng hồi không chậm trễ
–    Bắt tên lính cầm cờ hiệu để hỏi chuyện ở Hứa Đô
->    Tuy nhiên khi nghe hai chị kể lại đầu đuôi thì đã ân hận hối lỗi và xin lỗi quan Công

2.    Nhân vật Quan Công

–    ở trại của Tào Tháo nhưng chỉ với mục đích do thám mà thôi chứ không hề hai lòng
–    ông biết anh em ở Nhữ Nam liền quay mặt cướp quân đi, vượt qua những cửa ải với những tên cầm đầu khó nhằn
–    khi gặp lại Trương Phi ông mừng rỡ khôn cùng và bất ngờ ngạc nhiên trước hành động của Trương Phi
–    vẫn xưng hô rất chừng mực hiền đệ, nhờ hai chị dâu minh oan và giải thích điềm đạm
->    Quan Công là một người biết thời thế, biết nắm bắt cơ hội, tài giỏi và điềm đạm nho nhã
–    Khi bị oan thấy Sái dương đến ông lập tức nói sẽ chém đầu hắn trong ba hồi trống để minh oan. Và không nói không rằng ông bước đến chém đầu Sái Dương khi chưa kết thúc một hồi trống
–    Khi sự tình được giải quyết, Trương Phi xin lỗi Quan Công, ông không hề oán trách một câu chỉ vui mừng và bỏ qua
->    Xứng đáng là một người anh đầy từ tốn, nhường nhịn và điềm đạm nho nhã. Là một người biết trước biết sau không nóng vội

III.    Tổng kết

–    Nội dung: kể lại nội dung anh em Trương Quan đoàn tụ một cách rất hấp dẫn
–    Nghệ thuật: giàu kịch tính, mâu thuẫn được dẫn dắt nhanh và kết thúc rất đột ngột -> tạo sự hấp dẫn với người đọc

Related Posts