Thuyết minh về con trâu

Đề bài: Anh/chị hãy viết bài văn thuyết minh về con trâu văn học 10 Mở bài: Giới thiệu về con trâu Ngày xưa ông cha ta có câu: “Con trâu là đầu cơ nghiệp”, thật vậy trong nền kinh tế sản xuất nông nghiệp...

Thuyết minh về hoa sen

Đề bài: Anh/chị hãy viết một bài văn thuyết minh về hoa sen Việt Nam văn lớp 10 Mở bài: Giới thiệu về cây hoa sen Việt nam Ca dao tục ngữ ta thường có câu: “Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh bông...