Thuyết minh về con trâu

Đề bài: Anh/chị hãy viết bài văn thuyết minh về con trâu văn học 10 Mở bài: Giới thiệu về…

Thuyết minh về hoa sen

Đề bài: Anh/chị hãy viết một bài văn thuyết minh về hoa sen Việt Nam văn lớp 10 Mở bài:…

Thuyết minh về chiếc kính đeo mắt

Đề bài: Anh/chị hãy viết một bài văn thuyết minh về chiếc kính mắt văn học lớp 8 Mở bài:…

Phân tích bài thơ Con cò của Chế Lan Viên

Đề bài: Anh/chị hãy phân tích bài thơ Con cò của Chế Lan Viên văn 9 Mở bài: Giới thiệu…

Nghị luận xã hội: Người chỉ biết sống vì mình thì sẽ trở thành người thừa với những người còn lại

Nghị luận xã hội: Người chỉ biết sống vì mình thì sẽ trở thành người thừa với những người còn…

Phân tích hình tượng người anh hùng Quang Trung

Phân tích hình tượng người anh hùng Quang Trung Trong nền văn học cổ của Việt Nam, một trong những…

Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu

Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu văn 9 Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp nhân dân…

Phân tich nghệ thuật tả cảnh của Nguyễn Du trong Truyện Kiều

Phân tich nghệ thuật tả cảnh của Nguyễn Du trong Truyện Kiều Nguyễn Du được coi là đại thi hào…

Phân tích bài thơ Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật

Phân tích bài thơ Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật Xẻ dọc Trường Sơn…

Phân tích hình tượng Bác Hồ trong Viếng lăng Bác của Viễn Phương

Phân tích hình tượng Bác Hồ trong Viếng lăng Bác của Viễn Phương Bác Hồ người là tình thương là…