Phân tích vẻ đẹp cổ điển mà hiện đại trong bài thơ Tràng Giang của Huy Cận

Đề bài: Anh/chị hãy phân tích vẻ đẹp cổ điển mà hiện đại trong bài thơ Tràng Giang của Huy…

Phân tích hình ảnh bát cháo hành trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao

Đề bài: Anh/chị hãy phân tích hình ảnh bát cháo hành trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao văn…

Suy nghĩ của anh chị về lòng yêu thương con người của tuổi trẻ trong xã hội hiện nay.

Đề bài: Anh/chị hãy viết bài văn nói về suy nghĩ về lòng yêu thương con người của tuổi trẻ…

Thuyết minh về chiếc nón lá của người Việt

Đề bài: Anh/chị hãy thuyết minh về chiếc nón lá của người Việt văn 10 Mở bài: Giới thiệu về…

Thuyết minh về cây cối trong việc bảo vệ môi trường sống

Đề bài: Anh/chị hãy thuyết minh về cây cối trong việc bảo vệ môi trường sống Mở bài: Giới thiệu…

Thuyết minh về lễ hội truyền thống Lễ hội đền Hùng

Đề bài: Anh/chi hãy thuyết minh về lễ hội truyền thống “Lễ hội đền Hùng” ở Việt Nam Mở bài:…

Thuyết minh về Hồ Gươm

Đề bài: Anh/chị hãy viết bài văn thuyết minh về Hồ Gươm và đền Ngọc Sơn Hà Nội Mở bài:…

Thuyết minh về chiếc bút máy

Đề bài: Anh/chị hãy viết bài văn thuyết minh về chiếc bút máy của em văn 10 Mở bài: Giới…

Thuyết minh về bánh chưng ngày Tết

Đề bài: Anh/chị hãy viết một bài văn thuyết minh về bánh chưng ngày Tết văn 10 Mở bài: Giới…

Thuyết minh về cây lúa nước

Đề bài: Anh/chị hãy viết một bài văn thuyết minh về cây lúa nước văn học lớp 10 Mở bài:…