Phân tích các nhân vật cụ Mết, Tnu, Dít trong Rừng xà nu để làm sáng tỏ những con người kiên cường bất khuất của rừng núi Tây Nguyên

Đề bài: Anh.chị hãy phân tích các nhân vật cụ Mết, Tnu, Dít trong Rừng xà nu để làm sáng tỏ những con người kiên cường bất khuất của rừng núi Tây Nguyên trong công cuộc chống Mỹ cứu nước. Mở bài: Giới thiệu về...