Kể về bà nội của em lớp 3

Ke ve ba noi cua em – Đề bài: Trong gia đình em bà nội là người cao tuổi nhất.…

Phân tích nhân vật trữ tình trong bài “khi con tu hú” của Tố Hữu

Đề bài: Phân tích nhân vật trữ tình trong bài “khi con tu hú” của Tố Hữu Mở bài: Giới…

Phân tích cảnh dân chài ra khơi trong bài thơ “Quê hương”- Tế Hanh

Đề bài: Phân tích cảnh dân chài ra khơi trong bài thơ “Quê hương”- Tế Hanh Mở bài: Giới thiệu…

Phân tích bài “Ngắm trăng” của Hồ Chí Minh

Đề bài: Phân tích bài “Ngắm trăng” của Hồ Chí Minh Mở bài: GIới thiệu về bài thơ “Ngắm trăng”…

Phân tích đoạn kịch “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục” của Mo-li-e

Đề bài: Phân tích đoạn kịch “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục” của Mo-li-e Mở bài: Giới thiệu về đoạn kịch…

Phân tích bài “Đi bộ ngao du” trích “Ê-Min hay về giáo dục” của Ru-xô.

Đề bài: Phân tích bài “Đi bộ ngao du” trích “Ê-Min hay về giáo dục” của Ru-xô. Mở bài: Giới…

Phân tích vẻ đẹp con người Lão Hạc trong truyện ngắn của Nam Cao

Đề bài: Phân tích vẻ đẹp con người Lão Hạc trong truyện ngắn của Nam Cao Mở bài: Giới thiệu…

Phân tích hai khổ cuối bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên

Đề bài: Phân tích hai khổ cuối bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên Mở bài: Giới thiệu hai…

Tả về người cha (bố) kính yêu của em

Đề bài: Tả về người cha (bố) kính yêu của em  Mở bài: Giới thiệu về người cha (bố) kính…

Viết cảm xúc của em khi phải xa trường

Đề bài: Viết cảm xúc của em khi phải xa trường Mở bài: Giới thiệu về cảm xúc của em…