Phân tích hình tượng người anh hùng Quang Trung

Phân tích hình tượng người anh hùng Quang Trung Trong nền văn học cổ của Việt Nam, một trong những…

Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu

Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu văn 9 Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp nhân dân…

Phân tich nghệ thuật tả cảnh của Nguyễn Du trong Truyện Kiều

Phân tich nghệ thuật tả cảnh của Nguyễn Du trong Truyện Kiều Nguyễn Du được coi là đại thi hào…

Phân tích bài thơ Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật

Phân tích bài thơ Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật Xẻ dọc Trường Sơn…

Phân tích hình tượng Bác Hồ trong Viếng lăng Bác của Viễn Phương

Phân tích hình tượng Bác Hồ trong Viếng lăng Bác của Viễn Phương Bác Hồ người là tình thương là…

Phân tích bài thơ Nói với con của Y Phương

Phân tích bài thơ Nói với con của Y Phương văn học lớp 9 Trong một nền văn học không…

Phân tích xung đột kịch trong tác phẩm Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng

Phân tích xung đột kịch trong tác phẩm Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng Nguyễn Huy Tưởng là một trong…

Cảm nghĩ về tình bà cháu trong bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh

Cảm nghĩ về tình bà cháu trong bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh văn học lớp 7 Xuân…

Thuyết minh về một loài cây ăn quả (Cây chuối)

Thuyết minh về một loài cây ăn quả (Cây chuối) văn 9 Trong đời sống của những người nông dân…

Thuyết minh về con lợn (heo) một loài vật nuôi có ích

Thuyết minh về con lợn (heo) một loài vật nuôi có ích văn lớp 9 Trong cuộc sống của chúng…