Soạn bài Ông đồ của Vũ Đình Liên

Soan bai Ong do – Đề bài: Soạn bài Ông đồ của Vũ Đình Liên 1.    Hai  khổ thơ đầu…

Cảm nghĩ của em sau khi đọc Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn

Cảm nghĩ của em sau khi đọc Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn Đã rất nhiều thế kỉ đã…

Chứng minh Nguyên Hồng là nhà văn của phụ nữ và trẻ em qua đoạn trích Trong lòng mẹ

Chứng minh Nguyên Hồng là nhà văn của phụ nữ và trẻ em qua đoạn trích Trong lòng mẹ Nguyên…

Phân tích diễn biến tâm trạng lão Hạc xung quanh chuyện bán con chó Vàng

Phân tích diễn biến tâm trạng lão Hạc xung quanh chuyện bán con chó Vàng Nhà văn Nam Cao xứng…

Phân tích nhân vật người cô trong truyện ngắn Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng

Phân tích nhân vật người cô trong truyện ngắn Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng văn học lớp 8 Nguyên…

Cảm nhận về hình ảnh quê hương trong thơ Tế Hanh

Cảm nhận về hình ảnh quê hương trong thơ Tế Hanh Quê hương- mỗi lần nhắc tới lại khiến cho…

Phân tích giá trị nhân văn trong Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn

Phân tích giá trị nhân văn trong Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn Trong lịch sử khai quốc của…

Phân tích bài thơ Quê hương của Tế Hanh

Phân tích bài thơ Quê hương của Tế Hanh văn lớp 8 Quê hương luôn là một cảm hứng sâu…

Phân tích bài thơ Khi con tu hú của Tố hữu

Phân tích bài thơ Khi con tu hú của Tố hữu văn học lớp 8 Tố Hữu là nhà thơ…

Cảm nghĩ về nhận định thơ Bác đầy trăng

Đề bài: Bác hồ với rất nhiều bài thơ hay tuyệt mà trong đó ánh trăng là một phần trong…