Tả chú trống choai lớp 4

Ta chu ga chong choai – Đề bài: Gà chống choai là chú gà trống mới lớn đang tuổi tập gáy. Em hãy viết bài văn Tả chú trống choai cùng hành động của chú nhé. Chú gà trông choai thật sự là một con...

Tả con chó vện lớp 4

Đề bài: Em hãy viết bài văn Tả con chó vện mà em biết cho các bạn lớp em nghe. Trong những con thú tinh khôn và có ích cho con người một loài vật không thể thiếu khi nhắc đến tên là con chó...

Tả con vịt lớp 4

Ta con vit – Đề bài: Em đã từng được nhìn thấy con vịt ngoài thực tế. Hãy viết bài văn Tả con vịt đó cho mọi người trong lớp cùng nghe. Nhà em có nuôi rất nhiều động vật nhưng em yêu thích nhất...