Giải thích và chứng minh nhận định: “Chức năng của văn nghệ đối với Hồ Chí Minh trước hết là tuyên truyền…”

Đề bài: Giải thích và chứng minh nhận định: “Chức năng của văn nghệ đối với Hồ Chí Minh trước…

Phân tích hình tượng anh bộ đội miền nam trong thơ Tố Hữu

Đề bài: Anh chị hãy Phân tích hình tượng anh bộ đội miền nam trong thơ Tố Hữu. Một nhà…

Phân tích bi kịch tinh thần của Hộ trong đời thừa của Nam Cao

Đề bài: Phân tích bi kịch tinh thần của Hộ trong đời thừa qua đó làm rõ tư tưởng nhân…

Phân tích bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy

Phan tich bai tho Tre Viet Nam – Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn Phân tích bài thơ…

Phân tích đoạn trích Hồn Trương Ba da hàng thịt

Đề bài: Phân tích và nêu cảm nghĩ về đoạn trích Hồn Trương Ba da hàng thịt của Lưu Quang…

Phân tích tác phẩm Ông già và biển cả của Hê-minh-uê

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn Phân tích ngắn gọn tác phẩm Ông già và biển cả của…

Phân tích tác phẩm Số phận con người của Sô lô khốp

Phan tich tac pham So phan con nguoi – Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn Phân tích tác…

Phân tích tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn và nói lên suy nghĩ của bạn

Phan tich tac pham Thuoc cua Lo Tan – Đề bài: Phân tích Thuốc của Lỗ Tấn và nói lên…

Phân tích những ẩn dụ nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu trong Chiếc thuyền ngoài xa

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn Phân tích những ẩn dụ nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu trong…

Bình luận về nghệ thuật miêu tả nhân vật trong Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

Đề bài: Bình luận về nghệ thuật miêu tả nhân vật trong Những đứa con trong gia đình của Nguyễn…