Soạn bài Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đề bài: Soạn bài Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –    Nguyễn Bỉnh Khiêm…

Soạn bài Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi

Đề bài: Soạn bài Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –    Nguyễn trãi…

Soạn bài Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão

Đề bài: Soạn bài Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –    Phạm Ngũ…

Soạn bài Lời tiễn dặn

Đề bài: Soạn bài Lời tiễn dặn I.    Tìm hiểu chung 1.    Truyện thơ dân gian –    Là thể loại…

Soạn bài Tam đại con gà

Đề bài: Soạn bài Tam đại con gà truyện cười dân gian 1.    Đối tượng gây cười –    Chính là…

Soạn bài sa hành đoản ca của Cao Bá Quát văn 11

Đề bài: Soạn bài sa hành đoản ca của Cao Bá Quát văn 11 I.    Đọc hiểu chung 1.    Tác…

Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc văn lớp 11

Đề bài: Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc văn lớp 11 I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả…

Soạn bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm văn học 11

Đề bài: Soạn bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm văn học 11 I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác…

Soạn bài Xuất dương lưu biệt của Phan Bội Châu văn 11

Đề bài: Soạn bài Xuất dương lưu biệt của Phan Bội Châu văn 11 I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác…

Soạn bài Hầu trời của Tản Đà lớp 11

Đề bài: Soạn bài Hầu trời của Tản Đà lớp 11 I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –    Tản…