Soạn bài Lời tiễn dặn

Đề bài: Soạn bài Lời tiễn dặn I.    Tìm hiểu chung 1.    Truyện thơ dân gian –    Là thể loại văn vần –    Có sự kết hợp giữa yếu tố tự sự và trữ tình –    Phán ánh số phận người nghèo khổ và khát...

Soạn bài Tam đại con gà

Đề bài: Soạn bài Tam đại con gà truyện cười dân gian 1.    Đối tượng gây cười –    Chính là một anh học trò dốt nhưng lại thích khoe –    Dốt đến mức mà một chữ bẻ đôi cũng không biết –    Tuy nhiên lại...