Soạn bài Tấm Cám văn 10

Đề bài: Soạn bài Tấm Cám I.    tìm hiểu chung 1.    khái niệm truyện cổ tích –    Truyện cổ tích: là một thể loại văn học được tự sự dân gian sáng tác có xu thế hư cấu, bao gồm cổ tích thần kỳ, cổ...