Soạn bài Tấm Cám văn 10

Đề bài: Soạn bài Tấm Cám I.    tìm hiểu chung 1.    khái niệm truyện cổ tích –    Truyện cổ tích:…

Soạn bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ của Đặng Trần Côn

Đề bài: Soạn bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ của Đặng Trần Côn I.    tìm hiểu chung…

Soạn bài Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

Đề bài: Soạn bài Tào Tháo uống rượu luận anh hùng  I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –    La…

Soạn bài Hồi trống cổ thành của La Quán Trung

Đề bài: Soạn bài Hồi trống cổ thành của La Quán Trung I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –   …

Soạn bài Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn của Ngô Sỹ Liên

Đề bài: Soạn bài Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn của Ngô Sỹ Liên I.    Tìm hiểu chung 1.   …

Soạn bài Thư dụ Vương Thông lần nữa của Nguyễn Trãi

Đề bài: Soạn bài Thư dụ Vương Thông lần nữa của Nguyễn Trãi I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả…

Soạn bài Hàn nho phong vị phú của Nguyễn Công Chứ

Đề bài: Soạn bài Hàn nho phong vị phú của Nguyễn Công Chứ I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả…

Soạn bài nhưng nó phải bằng hai mày văn học lớp 10

Đề bài: Soạn bài nhưng nó phải bằng hai mày văn học lớp 10 1.    Nhan đề truyện –    Gây…

Soạn bài thơ hai cư của ba sô văn 10

Đề bài: Soạn bài thơ hai cư của ba sô văn 10 I.    Tìm hiểu chung 1.    tác giả –   …

Soạn bài Lầu hoàng hạc của Thôi Hiệu văn 10

Đề bài: Soạn bài Lầu hoàng hạc của Thôi Hiệu văn 10 I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –   …