Giải thích và chứng minh nhận định: “Chức năng của văn nghệ đối với Hồ Chí Minh trước hết là tuyên truyền…”

Đề bài: Giải thích và chứng minh nhận định: “Chức năng của văn nghệ đối với Hồ Chí Minh trước hết là tuyên truyền…”

Đối với Hồ Chí Minh, văn chương cũng là một mặt trận. Trong một hội nghị Người đã khuyên các anh chị em nghệ sĩ rằng “Văn chương nghệ thuật cũng là một mặt trận và anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận đó”. Câu nói thể hiện chức năng của văn nghệ trong việc tuyên truyền cách mạng. Trên thực tế những tác phẩm chính luận của Người luôn có mục đích dùng để tuyên truyền.

Tác phẩm chính luận có chức năng tuyên truyền mọi người trước hết là Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hẳn ai cũng nhớ câu “Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng muốn cướp nước ta lần nữa” để rồi sau lời kêu gọi ấy là lời kêu gọi: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu tổ quốc, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân! Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước.”. Và trên thực tế với lối văn sâu sắc, chân tình, Hồ Chí Minh đã kêu gọi được nhân dân toàn quốc đứng lên người nông dân cầm cuốc, cầm liềm, người lính cầm súng cùng nhau bảo vệ cho đất nước đến hơi thở cuối cùng. Với quan điểm xác định đối tượng trước khi viết văn, kết hợp tính bác học và tính quần chúng Hồ Chí Minh đã làm nên một bản kêu gọi nhân dân đầy hào hùng, khơi gợi tinh thần yêu nước, căm thù giặc của nhân dân.

chuc nang cua van nghe doi voi ho chi minh truoc het la tuyen truyen

Hay bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 cũng vậy. Bản tuyên ngôn ấy không chỉ có ý nghĩa tuyên bố cho cả thế giới và dân tộc Việt Nam nền độc lập dân tộc trên đất Việt, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, không chỉ là hồi chuông báo hiệu cho những kẻ xâm phạm và những kẻ tay sai nổi loạn về ý chí quyết tâm giữ gìn đất nước của nhân dân ta mà còn khơi gợi, tuyên truyền cho toàn dân quyết hi sinh thân mình để bảo vệ nền hòa bình, độc lập của dân tộc. Tiếng nói quê hương, tiếng nói dân tộc sẽ là kim chỉ nam cho nhân dân hành động chống lại kẻ thù “một dân tộc đã gan góc…dân tộc ấy phải được tự do! Dân tộc ấy phải được độc lập” con dân Việt Nam sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ nền độc lập ấy. Cũng chính từ bản Tuyên ngôn độc lập ấy, nhân dân ta lần đầu tiên biết đến quyền sống của tất cả con người trên thế giới này. Và vì thế họ sẽ ý thức được quyền của mình để đấu tranh bảo vệ cho nó.

Hay văn chính luận Bản án chế độ thực dân Pháp và Không có gì quý hơn độc lập tự do cũng vậy. Mỗi trang văn của Hồ Chí Minh đều mang mục đích tuyên truyền.Không chỉ văn chính luận ngay cả những bài thơ của Hồ Chí Minh cũng mang mục đích tuyên tuyền từ những bài thơ chữ Hán đến những bài thơ nhật kí trong tù. Ví dụ điển hình Leo núi, Bác nhấn mạnh núi có cao thì tinh thần của ta phải cao hơn nữa. Có như thế thì dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu chúng ta sẽ nhất định vượt qua.

Như vậy có thể thấy, đối với Hồ Chí Minh, văn nghệ trước hết là có chức năng tuyên truyền. Trong cuộc chiến tranh chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, văn chương cách mạng là vũ khí đắc lực để phụng sự chiến đấu giúp dân tộc ta đoàn kết, khơi gợi tình yêu nước và căm thù giặc, nâng cao ý chí chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

 

Related Posts