Bình luận Đã mang tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn Bình luận câu : Đã mang tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông của Nguyễn Công Chứ.

Nhà thơ Nguyễn Công Trứ đã mang đến cho chúng ta một câu thơ đáng để suy ngẫm và bình luận đó là:

“Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông”

Hai câu thơ đó là quan điểm về trí làm trai của Nguyễn Công Trứ ở trên đời, làm một bậc trượng phu ở trong trời đất này thì phải có công danh sự nghiệp. Nhưng xét trong ý nghĩa sâu xa thì nhà thơ muốn gửi gắm đến chúng ta một lí tưởng sống, đó là hết lòng cống hiến cho đất nước mình. Đã sinh ra thì phải có trách nhiệm cống hiến cho đất nước mình.

Trong câu thơ ta phân tích thấy rõ, công ở đây là công danh sự nghiệp của một bậc đại trượng phu. Nhưng xét theo hiện tại thì đó không phải của độc bậc nam nhi mà là tất cả chúng ta. Tóm lại nội dung câu thơ muốn nêu lên trách nhiệm của bản thân mỗi người với đất nước mình.

nguyễn công chứ

Mỗi một đối tượng thì đều có những trách nhiệm riêng đối với đất nước. Nó giống như câu nói của Hồ Chí Minh “ tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình”. Theo đó thì học sinh, sinh viên có cũng có nhiệm vụ nhất định đối với đất nước. tưởng rằng những trách nhiệm ấy không lớn nhưng thật ra thì rất lớn. Việc đi học không chỉ là quyền của học sinh sinh viên mà đó còn là nghĩa vụ. Những thế hệ này sẽ là tương lai của đất nước vì thế cho nên trách nhiệm của học sinh sinh viên càng nặng nề hơn. Đất nước có phát triển hay không thì tất cả đều là nhờ vào các thế hệ này. Nói cách khác sự phát triển bền vững hay tôn vong đêu phụ thuộc vào những học sinh sinh viên ấy. Vậy nên mỗi học sinh sinh viên cần phải có ý thức học tập thật tốt để làm tốt trách nhiệm của mình với đất nước. Phát triển đất nước chính là phát triển chính mình, xây dựng đất nước là xây dựng môi trường sống của bản thân và gia đình mình. Vì thế có công, có trách nhiệm với đất nước cũng là có trách nhiệm với chính gia đình của mình, quê hương mình. Học sinh sinh viên phải tránh lối học chỉ vì công việc, tránh học máy móc, học vẹt. Học là tiếp thu thật sự có như thế mới hoàn thành tốt trách nhiệm với đất nước được.

Còn đối với những con người đã trưởng thành thì trách nhiệm của họ với đất nước sẽ gắn với những công việc mà họ đang làm. Nếu như trách nhiệm của giáo viên là dạy dỗ học sinh cống hiến cho đất nước những thế hệ hiền tài sau này thì kĩ sư cống hiên cho đất nước những công trình kiến trúc đồ sộ, chất lượng tốt mà vẫn đẹp về thẩm mỹ. đặc thù của mỗi ngành nghề đều cống hiến cho đất nước, những người làm ra nhiều tiền thì cống hiến cho đất nước qua hình thức tài trợ các chương trình hay làm ra một quỹ từ thiện cho những người nghèo hay những người chất độc màu da cam. Ngàng chế tạo với những con người có đầu óc khoa học, những người đó sẽ cống hiến cho đất nước những phát minh nghiên cứu của mình. Và những ngành khác cũng có đóng góp tương tự. Đấy là cống hiến của những người trí thức, còn những người nông dân, công nhân thì cống hiến bằng chính sức lao động của mình. Lao động chất xám của trí thức thì nông dân công nhân cống hiến bằng sức lao động. Hiện nay những người nông dân ấy không chỉ có sức lao động mà có những người còn lao đọng sáng tạo tự phát minh ra những máy móc để phục vụ cho công việc của mình. Hay lĩnh vực văn hóa thì những người nghệ sĩ phải biết góp sức làm giàu thêm văn háo nước nhà, đậm đà bản sắc dân tộc và tiến bộ.

Như vậy ta thấy mỗi chúng ta khi sống trên đời này thì phải có trách nhiệm với chính quê hương, gia đình đất nước mình. Từ khi bắt đầu biết đi học thì khi ấy chúng ta đã có trách nhiệm với đất nước rồi. Đặc biệt phải cống hiến hết mình để góp phần thực hiện di chúc Bác Hồ để lại rằng đem đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu

Related Posts