Bình luận câu nói Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh …

Đề bài: Bình luận câu: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp.

Tất cả các nước trên thế giới hiện nay không một nước nào không nhận thấy tầm quan trọng của giáo dục con người. Nhân tố con người được đất nước Nhật Bản coi trọng ngay từ thời Thiên Hoàng Minh Trị và cho đến nay thì các nước trên thế giới đều nhận thức cao về vai trò trí thức của con người trong sự phát triển của quốc gia dân tộc. Nước Việt Nam ta khi xưa đã xác định và nhấn mạnh rõ vai trò của con người trong sự phát triển của đất nước qua bài Hiền tài là nguyên khí của một quốc gia. Trong đó có câu : “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp”. vậy câu nói đó có ý nghĩa gì?

Hiền tài là gì? Hiền tài là những con người tài giỏi và có đức. Hiền tài cũng như bông hoa đẹp, thu hút nhiều loài côn trùng đến hút mật, thụ phấn. Đến khi hoa tàn, thì quả bắt đầu phát triển và chứa trong đó những hạt giống đầy tiềm năng. Cho dù không được ngó ngàng, tôn trọng thì bông hoa đó vẫn nở, vẫn khoe sắc với đất trời, thiên nhiên rồi cũng lụi tàn đi theo thời gian.

hien tai la nguyen khi cua quoc gia lop 10

Trước tiên chúng ta đi chứng minh hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Tại sao nói như vậy, bởi vì hiền tài là những người tài giỏi, mà đất nước có những con người tài giỏi thì những con người ấy sẽ mang đất nước tiến lên chính vì thế mà hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Trong bài hiên tài là nguyên khí của quốc gia Thân Nhân Trung đã khẳng định vai trò của hiền tài giống như là khí chất của một nước vậy. chính vậy nên hiền tài có vai trò đến sự thịnh suy của đất nước. Một quốc gia phát triển cũng là nhờ có nguồn hiền tài giỏi và có đạo đức biết cống hiến cho đất nước thì mới được như thế. Vì thế không được coi thường những người có tài có đức mà không có tiền. ví dụ điển hình như nước Mỹ, ngành giáo dục của cường quốc này cũng rất phát triển, họ có những đội ngũ tín cậy vì thế cho nên họ đã cống hiến cho đất nước những chất xám của mình. Thế nên nước Mỹ mới phát triển được như thế, nếu như không có đội ngũ tri thức ấy thì dẫu có bao nhiêu tài nguyên thì cũng làm sao chế tạo được vũ khí để mua bán vũ khí chiến tranh, để mà làm giàu được như thế. Hay như nước ta cũng vậy, nếu không có những con người tài năng như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và nhiều anh hùng cách mạng thì liệu rằng có cuộc sống tươi đẹp ngày hôm nay không? Liệu rằng có một tên nước Việt Nam trên bản đồ thế giới hay không?.

Tiếp theo là nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp. Câu nói trên đã khái quát hết được tất cả những vai trò của hiền tài đối với một quốc gia. Một đất nước càng có những người tài giỏi thì đất nước đó sẽ phát triển ổn định và có ít người tài hay thậm chí không có thì lại đẩy nước xuống dưới đáy của thế giới. Như những người hiền tài như thời vua Quang Trung nếu như không phải là một người có tài có đức thì làm sao Quang Trung có thể đánh bại và lên ngôi vua được. Và chính vì có tài mà sau khi lên ngôi ông đã lấy được lòng dân và kêu gọi những người tài giỏi ra giúp mình giúp nước.

Như vậy có thể nói hiền tài có vai trò rất quan trọng đến sự phát triển và ổn định với đất nước chính quốc mình. Thế nên chúng ta ngay hôm nay hay biết quý trọng người tài phát triển giáo dục và có những chính sách để tạo điều kiện cho con người phát triển tài năng của mình. Nhà nước cũng phải có những chính sách ưu tiên để phát triển người tài.

Related Posts